Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Červen:
ZDE
Cesta za pokladem - 3.6.(místo 30.5.).
Květen:
ZDE
- v úterý 21.5. budeme mít bubnování (náhrada za nemoc lektora). Legerova od 8,30 h., Bachmačská od 10 h.
- Cesta za pokladem bude 3.6.
- 31.5.- pohádka "Šel zahradník do zahrady"
Duben:
ZDE
Výlet Legerova:
V pondělí 15. dubna s dětmi navštívíme řepařskou drážku.
Od MŠ odjíždíme autobusem v 9:00 hod. Návrat cca v 11:40 hod.
Dejte dětem vhodné oblečení a pohodlnou obuv. Do malého batůžku na záda pláštěnku, pitíčko v uzavíratelné láhvi a sušenku.
Děti přiveďte do MŠ nejpozději v 8:15 hod, aby se v klidu nasvačily.
Plánované akce na březen:

Od pondělí 4.3. do pátku 8.3. budou jarní prázdniny.
Provoz v MŠ bude omezen, třídní učitelky budou zjišťovat docházku dětí.
Úterý 12.3. – Schůzka předškoláků na Bachmačské
Jedná se o schůzku rodičů a dětí, které půjdou od září do základní školy. Na programu je ukázka práce s dětmi a beseda s ředitelkou Pedagogicko psychologické poradny PHDr.J. Štětinovou na téma školní zralost. Začátek v 15.00 hod. Lze domluvit i vyšetření v PPP.
Pouze pro předškoláky, kteří nemají odklad školní docházky.
Čtvrtek 14.3. – Schůzka předškoláků na Legerově
Jedná se o schůzku rodičů a dětí, které půjdou od září do základní školy. Na programu je ukázka práce s dětmi a beseda s ředitelkou Pedagogicko psychologické poradny PHDr.J. Štětinovou na téma školní zralost. Začátek v 15.00 hod. Lze domluvit i vyšetření v PPP.
Pouze pro předškoláky, kteří nemají odklad školní docházky.
Úterý 19.3. -Návštěva 2. ZŠ v Kolíně
V dopoledních hodinách naši předškoláci navštíví 2. ZŠ v Kolín, Kmochova ul. Děti si prohlédnou prostory školy, a zkusí si jaké je to být školákem.
Středa 20.3. - „Koukají na nás správně?“
Projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí se uskuteční na podnět od rodičů ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením Prima Vizus, o.p.o.
Učitelky budou od přihlášených dětí vybírat 150,-- Kč, což je cena za vyšetření. Výsledky vyšetření budou známy do 14 dnů, jsou určené do vlastních rukou rodičů. Dostanete také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
Na Bachmačské: od 8,30 hod.
V Legerově: cca od 10 hod.
Čtvrtek 21.3. – Jarní koncert
Děti s pí. učitelkami přivítají jaro známými písničkami. Zazpívají a zahrají si na dětské hudební nástroje, učitelky je budou doprovázet na piano, housle, kytaru a flétnu.
Pondělí 25.3. – Divadlo Kolín - „Dášenka čili život štěněte“
Divadelní adaptace slavné dětské knížky. Začátek 10.30 h.
Délka představení: cca 50 minut
Do divadla jdeme pěšky, na Bachmačskou pojedeme zpátky autobusem.
Po obědě budeme cca ve 12,30 hod.
Úterý 26.3. – plavání (do 11.6.2019)
Začátek plavání pro Bachmačskou. Bližší informace v záložce "Pro rodiče".
Únor:
ZDE
Úterý 26.2. - návštěva předškoláků v knihovně (dopoledne).
Středa 27.2. – Karneval v MŠ.
Karneval v kostýmech bude probíhat v dopoledních hodinách. Zařadíme tanec, zábavné hry a soutěže.

Leden:
ZDE
Bruslení:
Z MŠ odcházíme v 8,30 hod. Na záda dejte dětem baťůžek, pevné rukavice, pitíčko a malou sušenku. Na každou lekci vybíráme 30,-- Kč.
Lekcí bude cca 10, o konání budete informováni, záleží na nabídce zimního stadionu.
Prosinec:
ZDE

Listopad:
ZDE
Ukázková hodina basketbalu:
8.11. od 9:00 do 11:00 - MŠ Bachmačská
9.11. od 9:00 do 10:00 - Legerova

V pondělí 5.11. proběhne sběr papíru.

Pátek 23.11. - předškoláci ze třídy Koťat a Štěňat se zúčastní zábavně-vzdělávacího programu VÁNOCE V KOLÍNSKÉM MUZEU, který doplňuje interaktivní výstavu Josef Lada jak ho neznáte.
Děti se seznámí se zvyky a obyčeji adventního období a tradicí mikulášských obchůzek. V dílničce si vyrobí čerty ze sušených švestek.
Čas: 10:30 - 11:30 hod. (po obědě budeme cca v 12:15 hod.)
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí, Kolín
Cena: 50 Kč (hradí se z příspěvků rodičů na školní akce)
Říjen:
ZDE


Výlet za zvířátky do statku ve Starém Kolíně se z důvodu nepříznivého počasí ruší! Děkujeme za pochopení.


Výlet za zvířátky do statku ve Starém Kolíně

Čtvrtek 25.10. - Koťata a Štěňata

Přiveďte děti do 8:00 h, aby se v klidu nasvačily. V 9:00 h odjíždíme autobusem od MŠ Legerova a vrátíme se cca v 11:30 h.
Dejte dětem vhodné oblečení a pohodlnou obuv, do batůžku na záda pláštěnku, pití v menší uzavíratelné láhvi a sušenku (ne čokoládu a tvrdé bonbóny).
Září:
ZDE
* V úterý 25.9. Vás srdečně zveme na přednášku na téma "Logopedie". Vše, co Vás bude zajímat v souvislosti s řečí dětí Vám po přednášce zodpoví Mgr. Lucie Bajgerová, speciální pedagog-logoped SPC Kolín. Začátek je v 15.00 hod. na Bachmačské.
Na všechny akce pro děti je potřeba nahlížet tak, že jsou vybírány jako vhodné doplnění a zpestření Školního vzdělávacího programu, a to nejen vzhledem k časové náročnosti i finanční nákladnosti, ale především jako na součást výchovně vzdělávací práce. Akce mohou být aktuálně doplňovány.


© 2010 - 2019 SOFTWARE SERVIS