Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Zápis z informativní schůzky
ZDE

Režim návratu ze zahraničí
ZDE


Nový školní rok začíná 1.9.2021. Vzhledem k dodržení pravidel pro nošení ochrany dýchacích cest, prosíme rodiče, aby si ve společných prostorách MŠ nasadili roušky. Prosíme rodiče předat děti učitelkám a nedoprovázet až do tříd. Děkujeme za pochopení.Omlouvat děti, které plní povinnou předškolní docházku, můžete i mailem:
omluvenky.bachmacska@seznam.cz (pro Bachmačskou)
omluvenky.legerova@seznam.cz (pro Legerovu)


Organizace roku 2021/2022:
ZDE

Dokumenty k přijetí do MŠ

Žádost o přijetí:
ZDE

Prohlášení zákonných zástupců:
ZDE

Evidenční list dítěte:
ZDE

Školský obvod pro povinné předškolní vzdělávání:
ZDE

Kritéria pro přijetí:
ZDE

Školní řád UKR


ZDE
Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělávání:
ZDE
Zdravotní způsobilost k plavání:
ZDE


Uzavření mateřských škol o prázdninách:

© 2010 - 2021 SOFTWARE SERVIS