Obrázek se nahrává...Zavřít

 

UPOZORNĚNÍ

Děti, které se o prázdninách hlásí na jinou mateřskou školu musí mít stravné a školné uhrazeno nejpozději do pátku 30.6. V opačném případě nemohou být přijati z důvodu plánování provozu všech mateřských škol.
Toto je platné i pro děti z jiných MŠ, které se o prázdninách hlásí na docházku do naší mateřské školy!!!

Zápis ze schůzky rodičů nově nastupujících dětí od září 2019:
ZDE
Děti,které budou chodit o prázdninách na jinou MŠ, zaplatí školné a stravné na příslušné MŠ od 15.6.-30.6.2019
Přijetí/nepřijetí do mateřské školy od školního roku 2019/2020:
ZDE

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:
ZDE
Žádost o přijetí do MŠ:
Prosíme vyplnit na jeden list.
ZDE
Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělávání:
ZDE
Zdravotní způsobilost k plavání:
ZDE
Omlouvat děti, které plní povinnou předškolní docházku, můžete i mailem:
omluvenky.bachmacska@seznam.cz (pro Bachmačskou)
omluvenky.legerova@seznam.cz (pro Legerovu)

V souvislosti se školními prázdninami bývá provoz v naší MŠ vždy omezen nebo přerušen. Na Vaše přání uvádíme jejich přehled ve školním roce 2018/2019:
ZDE


© 2010 - 2019 SOFTWARE SERVIS