Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Provozní doba v době celých letních prázdnin budou MŠ otevřeny
od 6.30 hod do 16.00 hod.

Tučně:Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

ZDE

Plánujeme dovolené!:
Naše mateřská škola bude v létě o hlavních školních prázdninách uzavřena:
od 5.7. do 23.7. a od 9.8. do 13.8.2021 a mimořádně od 16.8.do 20.8.2021
z důvodu rekonstrukce výtahu.


Po celou dobu prázdnin bude provoz v MŠ omezen, proto žádáme rodiče dětí, které budou do MŠ o prázdninách chodit, aby případnou docházku nahlásili třídním učitelkám do konce dubna.
Žádáme rodiče, aby svou dovolenou čerpali tak, aby korespondovala s uzavřením naší mateřské školy. Vzhledem k úpravám a opravám všech školek v Kolíně v období prázdnin je nutné, aby cizí zařízení byla využívána co nejméně a opravdu v nejnutnějších případech. Pokud budete ve výjimečných případech požadovat docházku na jinou MŠ, je třeba vyplnit "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - v době letních prázdnin". Vyplněný tiskopis je potřeba odevzdat na ředitelství MŠ nejdéle do 7.5.2021. Na pozdější žádosti nebude moci být z provozních důvodů brán zřetel.
Děkujeme

Uzavření mateřských škol o prázdninách:
ZDE

Den otevřených dveří byl natočen a vložen na stránky - O školce.

ZÁPIS DO MŠ
Zápis do MŠ byl ukončen 14.5.2021 v 16.30hod .
Dne 3.5. - 14.5.2021 budou na MŠ Bachmačská probíhat ZÁPISY dětí.
Je nutné dodat všechny požadované vyplněné materiály. Neúplné zápisy nebudou zařazeny ke zpracování. Podrobnější pokyny k zápisu:

ZDE

Žádost o přijetí:
ZDE

Prohlášení zákonných zástupců:
ZDE

Evidenční list dítěte:
ZDE

Školský obvod pro povinné předškolní vzdělávání:
ZDE

Kritéria pro přijetí:
ZDE
Informace o provozu MŠ od 3.5.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:
 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském.
Organizace roku 2020/2021:
ZDE
Školní řád UKR
ZDE
Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělávání:
ZDE
Zdravotní způsobilost k plavání:
ZDE
Omlouvat děti, které plní povinnou předškolní docházku, můžete i mailem:
omluvenky.bachmacska@seznam.cz (pro Bachmačskou)
omluvenky.legerova@seznam.cz (pro Legerovu)


© 2010 - 2021 SOFTWARE SERVIS