Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Prosíme rodiče - přijďte si pro věci dětí, potřebujeme vyklidit šatní skříňky a přihrádky na lůžkoviny - pyžamka a polštářky (desinfekce). Co nejdříve a nejlépe v čase 8,30 - 9,30 nebo 12 -14 hod. Zvoňte na ředitelnu.
Děkujeme
INFORMACE K OTEVŘENÍ Mateřské školy Bachmačská od 25.5.2020:

Provoz MŠ bude po rozhodnutí zřizovatele v omezeném režimu od 6.30 hodin do 16.00 hodin a to pouze pro nahlášené děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů.

Do mateřské školy může přijít jen dítě zdravé. Podmínkou jeho nástupu do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do MŠ nepředloží, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-8, viz. Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory), doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Aktivity dětí budou směřovány v závislosti na počasí zejména do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude řešeno dle možností.
Jen s pochopením rodičů budou mateřské školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí.

Podmínky pro přijetí dětí do Mateřské školy Kolín II., Bachmačská 710 (Legerova- prozatím uzavřena).
- provoz mateřské školy bude omezen od 6,30 do 16,00
- rodiče budou předávat děti pouze v času od 6,30 do 8,00 pověřené pracovnici ve vstupu do budovy ( pozdější příchod není možný)
- doprovázející osoba musí být vybavena rouškou
- děti budou při odchodu z mateřské školy vydávány pověřenou osobou pouze v časech určených: po obědě 12,00 - 12,15 a ve 14,30 až 16,00 odpoledne. Prosíme rodiče, aby dodržovali bezpečnostní rozestupy 2m.
- při prvním vstupu do mateřské školy rodiče předloží vyplněné a podepsané čestné prohlášení (na stránkách MŠ)

- dětem i rodiči bude při vstupu změřena teplota, při naměřené zvýšené teplotě nad 37 stupňů, s kašlem, rýmou, vyrážkou nebude vstup dětem umožněn

- skupina dětí bude do 15 dětí (zaměstnaných rodičů, samoživitelů; zvažte, prosím, zdravotní stav dětí - případná rýma, kašel, vyrážka, alergie, astma, chronická onemocnění). Děti do mateřské školy musí být vybaveny rouškou a druhou uloženou v igelitovém sáčku. Stále roušky budou nosit děti i zaměstnanci(doporučujeme) a to z důvodu ochrany ostatních dětí a zaměstnanců, dle vývoje další situace budeme nošení roušek omezovat

- děti budou vedeny k pravidelnému mytí rukou dezinfekčními prostředky a při vstupu do mateřské školy použijí i dezinfekci rukou

- prostory mateřské školy budou pravidelně dezinfikovány a dostatečně větrány, děti budou dle podmínek co nejvíce pobývat na školní zahradě

- v případě výskytu onemocnění nebo kontaktu s onemocněním půjde do karantény celá budova. Ke komunikaci s pedagogy, případně školní kuchyní využívejte emailovou komunikaci nebo telefon. V areálu mateřské školy se zdržujte po nezbytně nutnou dobu.

- do mateřské školy nedonášejte, prosím, osobní hračky a další nepotřebné věci

- stravování dětí bude po celou dobu provozu mateřské školy zajištěno

Podmínky pro přijímaní dětí do mateřské školy se mohou průběžně měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. O případných změnách budou zákonní zástupci neprodleně informováni.


Děkuji za pochopení současných mimořádných opatření. Věřím, že situaci společně zvládneme a stanovená opatření budeme moci rychle vrátit k běžnému provozu. S přáním pevného zdraví Rokosová Martina a kolektiv MŠ.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ:
ZDE

Školné bude vypočítáno průměrem, jako o prázdninách. Za duben bude školné 0,-Kč, za květen bude školné 434,- Kč; přeplatek bude převeden do toho měsíce, kdy bude otevřeno.
Zápis do MŠ 2020/2021:
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 byl ukončen.
Všem zákonným zástupcům zapsaných dětí bylo telefonicky či mailem sděleno registrační číslo, které slouží k informaci o výsledcích přijímacího řízení.
Výsledky budou zveřejněny nejdéle do 30 dnů po ukončení zápisu.

Žádost o přijetí:
ZDE

Prohlášení zákonných zástupců:
ZDE

Kritéria pro přijetí:
ZDE

Školský obvod pro povinné předškolní vzdělávání:
ZDE
Milé děti,
MŠ navrhuje tvořit, kreslit, malovat a až se všichni společně sejdeme, vyzdobíme si vašimi výtvory celou školku.
Už se moc těšíme... Vaše paní učitelkyMilí rodiče,
dovolujeme si vám dát několik námětů a nápadů, které můžete využít při domácí práci s dětmi. Je to jen část činností, které máme připravené na nejbližší období, ale ve školce je nemůžeme realizovat.
Všechny vás moc zdravíme a těšíme se, až se při příznivější společenské situaci spolu opět setkáme.
Vaše školka.

Pro nejstarší:
ZDE

Pohádky s úkoly:
ZDE

Nejen pro mladší děti:
ZDE

Jazykové okénko:
ZDE

Jarní tvoření:
ZDE

Hry pro všestranný rozvoj dětí:
ZDE

Zdraví a naše tělo (24.4.):
ZDE

Zábava a další vyrábění (24.4.):
ZDE

Další tipy na zábavu a vzdělávání - zadejte do vyhledávače /čt edu, předškolní/ a vybírejte :-)

Brzy budu prvňáčkem (26.4.):
ZDE

Cvičení na flétničku (30.4.):
ZDE

Zrakové vnímání (30.4.):
ZDE

Pro děti s odkladem školní docházky (30.4.)
ZDE
Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2020:
ZDE
Žádáme rodiče, aby svou dovolenou čerpali tak, aby korespondovala s uzavřením naší mateřské školy. Vzhledem k úpravám a opravám všech školek v Kolíně v období prázdnin je nutné, aby cizí zařízení byla využívána co nejméně a opravdu v nejnutnějších případech.
Děkujeme za pochopení.
Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělávání:
ZDE
Zdravotní způsobilost k plavání:
ZDE
Omlouvat děti, které plní povinnou předškolní docházku, můžete i mailem:
omluvenky.bachmacska@seznam.cz (pro Bachmačskou)
omluvenky.legerova@seznam.cz (pro Legerovu)

V souvislosti se školními prázdninami bývá provoz v naší MŠ vždy omezen nebo přerušen. Na Vaše přání uvádíme jejich přehled ve školním roce 2019/2020:
ZDE© 2010 - 2020 SOFTWARE SERVIS