Obrázek se nahrává...Zavřít

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Otevírací doba MŠ Bachmačská o prázdninovém provozu 6.30 - 16.00 hod.
Informace pro zástupce dětí z jiných MŠ - první den nástupu na informativní ceduli.

Zápis z informační schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí od školního roku 2024/2025 konaná dne 11.6.2024:
ZDE


Seznam přijatých dětí do MŠ Bachmačská pro rok 2024/2025.
ZDE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
ZDE

Kritéria pro přijetí
ZDE

Školský obvod pro povinné předškolní vzdělávání
ZDE

Dokumenty k přijetí do MŠ 2024-2025

Žádost o přijetí:
ZDE

Evidenční list dítěte:
ZDE

Kopie rodného listu

Prohlášení zákonných zástupců
ZDE
Potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel

Žádost na prázdniny
ZDE
Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělávání:
ZDE
Zdravotní způsobilost k plavání:
ZDE

Organizace roku 2024/2025:
ZDE

Stravné v MŠ pro rok 2024/2025
ZDE

Školné pro rok 2024/2025
ZDE

Omlouvat děti, které plní povinnou předškolní docházku, můžete i mailem:

omluvenky.bachmacska@seznam.cz (pro Bachmačskou)
omluvenky.legerova@seznam.cz (pro Legerovu)

© 2010 - 2024 SOFTWARE SERVIS